Skip to main content

Súťaž NAJ kniha okresov Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja pri príležitosti 100. výročia svojho vzniku vyhlásila 1. ročník súťaže o NAJ knihu okresov Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce. Zámerom súťaže bolo predstaviť verejnosti knihy, ktoré sú osobou autora alebo témou späté so spomínanými lokalitami.

Zároveň išlo o snahu predstaviť verejnosti knihy, ktoré sú výsledkom umeleckej či odbornej práce najmä regionálnych autorov a oceniť tak ich prácu pri propagácii danej lokality. Naša knižnica plní úlohu regionálnej knižnice pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce, preto sme sa pri výbere zamerali najmä na tvorcov zo spomínaných okresov.

Podmienkou súťaže bolo, aby vybrané knižné tituly boli vydané v rokoch 2021, 2022 a 2023 a tiež, aby boli tematicky alebo osobou autora spojené s regiónom.

Dôležité dátumy:
možnosť nominovať: 1. 9. 2023 – 24. 9. 2023,
priebeh online hlasovania: 25. 9. 2023 – 15. 10. 2023,
vyhlásenie výsledkov: 20. 10. 2023 počas osláv 100. výročia vzniku knižnice v Župnom dome v Nitre.

Ak verejnosti nejaká kniha vo výbere chýbala, mohli ju dodatočne nominovať. Podmienkou bolo, aby bola vydaná v uvedených rokoch a bola spätá s okresmi Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce, samozrejmosťou je pridelenie čísla ISBN.

O naj knihe bolo možné hlasovať prostredníctvom elektronického formulára. Hlasovať bolo možné iba raz, pričom vybranej publikácii bolo možné udeliť iba jeden hlas. Zanechaním svojho mena, priezviska a e-mailového kontaktu sa hlasujúci zároveň zapojili do súťaže o vecné ceny, ktoré vyhrali traja z nich.

Balíček vecných cien na základe žrebovania získavajú: Alžbeta Kubištelová, Margita Adamcova, Katka Duffek.

Odmena čakala aj na autora víťaznej knihy. Jeho meno a názov titulu sme vyhlásili na oslavách 100. výročia knižnice, ktoré sa konali 20. októbra 2023 v Župnom dome v Nitre. Víťazným knižným titulom súťaže sa stal Všetko, čo (ne)chcem od Eva Hraškovej.

Našou ambíciou je zo súťaže vytvoriť tradíciu a pokračovať v nej v ďalších rokoch.

Zoznam nominovaných kníh bol vytvorený z fondu Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre a doplnený nomináciami verejnosti:

 

nominované verejnosťou: