Skip to main content

Orientačný plán

Centrálna/Hlavná budova Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre

Nachádza sa v mestskej časti Staré Mesto na Ulici Fraňa Mojtu 18 v budove Mediahaus. Patria k nej tri oddelenia a jedna pobočka knižnice na Klokočine. Priestory centrálnej budovy si môžete pozrieť v 3D verzii.

 • Oddelenie knižnično-informačných služieb
  - vedúca oddelenia: Bc. Ľudmila Hlavatá

 

 • Oddelenie knižnično-informačných fondov
  - vedúca oddelenia: Mgr. Ivana Nemčeková

 

 • Oddelenie metodiky, bibliografie a koordinácie
  - vedúca oddelenia: Mgr. Mária Beláňová

 

 • Oddelenie ekonomicko-technickej činnosti
  - vedúca oddelenia: Ing. Slavomíra Krasňanová

 

Oddelenie knižnično-informačných služieb

  • Úsek krásnej literatúry pre dospelých

   • Nazýva sa aj oddelenie beletrie.
   • Je určený pre čitateľov od 15 rokov. Ponúka beletriu prevažné v slovenskom jazyku.
   • Knihy vo fonde sú usporiadané abecedne podľa priezviska autora a tiež sú zoradené do literárnych druhov a žánrov (poézia, dráma, próza: sci-fi, fantasy, trilery, detektívky, dobrodružná literatúra, horory, životopisy, memoáre, cudzojazyčná literatúra).
   • Organizuje podujatia, odborné prednášky, literárne besedy, výstavy obrazov a iných umeleckých diel.
   • Súčasťou je centrálny výpožičný pult, ktorého úlohou je evidencia výpožičiek, registrácia čitateľov, kontrola platnosti čitateľských preukazov, vybavovanie poplatkov, poradenstvo a osobná, telefonická či mailová pomoc pri využívaní knižnično-informačných služieb.
  • Čitáreň

   • Poskytuje prezenčné výpožičky kníh, časopisov, magazínov, odborných periodík a dennej tlače.
   • Vybrané staršie čísla periodík, najmä spoločenských magazínov je možné vypožičať aj absenčne.
  • Hudobný úsek s posluchárňou

   • Ponúka kniha o hudbe, filme a divadle, monografie slovenských a zahraničných hudobných osobností, notový materiál a odborné hudobné časopisy.
   • Hudobné nosiče vo forme platní a CD je možné počúvať len v knižnici.
   • V spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči poskytuje zvukové knihy na CD nosičoch vo forme MP3. Prístupné sú pre nevidiacich a slabozrakých s preukazom ZŤP, dôchodcov nad 70 rokov, dyslektikov alebo tých, čo majú potvrdenie od lekára. Zvukové knihy sa obmieňajú každé 3 mesiace.
   • Osobitnú kategóriu tvoria dokumenty pre nevidiacich a knihy tlačené v Braillovom písme.
   • Pripravuje muzikoterapie pre žiakov materských, základných škôl, mentálne a telesne postihnuté deti a seniorov.
  • Úsek odbornej literatúry

   • Obsahuje knihy z rôznych vedných odborov, ktoré sú usporiadané podľa medzinárodného desatinného triedenia (MDT). 
   • Súčasťou fondu je tiež cudzojazyčná odborná literatúra. Úsek poskytuje aj špeciálnu službu zapožičania kníh z fondov iných slovenských a zahraničných knižníc. Táto služba je za poplatok.
   • Pre študentov SŠ a gymnázií organizuje exkurzie a odborné prednášky.
   • Pre seniorov pripravuje sériu stretnutí pod názvom Tréning pamäti, počítačové kurzy na zvýšenie digitálnej gramotnosti pre seniorov a Klub spoločenských hier.
  • Študovňa

   • Poskytuje 2 počítačové študijné miesta a 19 študijných miest s voľným wifi pripojením.
   • Vykonáva prezenčné a výpožičné služby z fondu študovne, prezenčné výpožičky domácich periodík, rešerše z elektronických zdrojov a informačných databáz, kopírovacie a skenovacie služby, poradenské a konzultačné služby.
   • Podieľa sa na informačných výchovách pre študentov stredných škôl a gymnázií.
  • Úsek literatúry pre deti a mládež

   • Nazýva sa aj detské oddelenie.
   • V zmysle výchovno-vzdelávacej činnosti sa zameriava na realizáciu podujatí. Nosným podujatím je súťaž Čítajte s nami, ktorá vedie deti z nitrianskych základných škôl k čitateľskej gramotnosti. Ďalej pripravuje čitateľské tvorivé dielne, literárne besedy a workshopy.
   • Knihy sú usporiadané do kategórií (leporelá, rozprávky, príbehy, romány, sci-fi, fantasy, komiksy, povesti, cestopisy, dobrodružná, dievčenská, Z-náučná, náboženská, cudzojazyčná literatúra). K dispozícii je 8 titulov časopisov a sekcia Vševedko venovaná populárno-náučnej literatúre vrátane encyklopédií. 

 

Oddelenie knižnično-informačných fondov

 • Buduje univerzálny knižničný fond, ktorý zabezpečuje nákupmi a darmi od súkromných osôb a inštitúcií.
 • Okrem kníh do knižnično-informačného systému spracováva aj LP platne, CD, DVD a iné dokumenty.
 • Zabezpečuje objednávky, nákup a spracovanie dennej tlače a periodík.
 • Vykonáva revíziu knižničného fondu. Vyraďuje zastarané, opotrebované a poškodené tituly.

Oddelenie metodiky, bibliografie, koordinácie a fondov

  • Úsek metodiky a koordinácie

   • Je zameraný na odborné usmerňovanie verejných knižníc v priamej metodickej pôsobnosti v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.
   • Zodpovedá za analýzu, vyhodnocovanie a spracúvanie ročných štatistík regionálnych a verejných knižníc v uvedených okresoch.
   • Jednou z najvýznamnejších činností sú metodické návštevy knižníc v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.
  • Úsek bibliografie

   • Zhromažďuje, spracováva a archivuje dokumenty o mestách a obciach okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce, o osobnostiach z regiónu  a významných udalostiach.
   • Spracováva fond bibliografickej a regionálnej literatúry v klasickej aj elektronickej forme.
   • Poskytuje bibliograficko-informačné služby používateľom.

Oddelenie ekonomicko-technických činností

 • Zabezpečuje účtovníctvo, mzdy, personalistiku, správu sietí, technickú údržbu a upratovacie služby.

Pobočka Klokočina

- vedúca pobočky: Mgr. Niké Čaja

 • Pobočka Klokočina sa nachádza sa na sídlisku Klokočina na Jurkovičovej ulici 25. Patrí pod Oddelenie knižnično-informačných služieb.
 • Ponúka knihy z oblasti beletrie pre dospelých a populárno-náučnú literatúru pre deti aj dospelých-
 • Súčasťou pobočky je čitáreň, kde je k dispozícii 10 titulov periodík.
 • Okrem poskytovania knižnično-informačných služieb organizuje podujatia. Medzi tie nosné patrí čitateľská súťaž Čítajte s nami, ktorá vedie deti z nitrianskych základných škôl k čitateľskej gramotnosti.
 • Pobočka osobitne venuje pozornosť ľuďom so špeciálnymi potrebami v rámci muzikoterapie.